Zoeken op de website


Vergroot de website

Tewerkstellingsmaatregelen
 • IBO
 • BIO
 • Startbaan
 • Activaplan
 • Artikel 60
 • Maatwerk

Wat is een IBO?

 • Een IBO is een Individuele Beroepsopleiding in een firma. Je werkt dan in het bedrijf en krijgt nog extra uitleg en opleiding. Een IBO is dus werk en opleiding samen.
 • Een IBO duurt minimum 1 maand en maximum 6 maanden.
 • Jij, de baas en de VDAB-consulent zullen de IBO regelmatig evalueren.
 • Als de evaluatie positief is, krijgt je een vast contract.


Voor wie?

 • Voor alle niet-werkende werkzoekenden.


Voordelen voor werknemer

 • De cursist ontvangt, naast zijn normale uitkering, een premie en verplaatsingsvergoeding.
 • Opdoen van vaardigheden en competenties.
 • Na de IBO volgt er een contract van onbepaalde duur.


Voordelen voor werkgever

 • De kandidaat-werknemer wordt opgeleid op maat van het bedrijf.
 • De werkgever betaalt geen loon, geen RSZ, enkel de verplaatsingsvergoeding en een premie.


Interesse?

 • Vraag meer informatie aan je consulent of trajectbegeleider.


Op de website van de RVA (www.rva.be) vind je ook meer uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen.


Keer terug naar menu.

Wat is een BIO?

 • Een beroepsinlevingsovereenkomst is een betaalde stage in een bedrijf.
 • De duurtijd is afhankelijk van het opleidingsplan.


Voor wie?

 • Voor alle niet-werkende werkzoekenden.


Voordelen voor werknemer

 • De cursist ontvangt een vergoeding van de werkgever.
 • Opdoen van vaardigheden en competenties.


Voordelen voor werkgever

 • De kandidaat-werknemer wordt opgeleid op maat van het bedrijf.
 • Geen aanwervingsplicht.


Interesse?

 • Vraag meer informatie aan je consulent of trajectbegeleider.


Op de website van de RVA (www.rva.be) vind je ook meer uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen.


Keer terug naar menu.

Voor wie?

 • Voor de jongere die ingeschreven is als werkzoekende en jonger is dan 26 jaar.


contract

 • Vast of tijdelijk contract.


hoe regelen?

 • De startbaankaart kan je aanvragen bij de RVA als je aan de voorwaarden voldoet. De kaart is 1 jaar geldig en verlenging is mogelijk.


Voordelen voor werkgever

 • De werkgever  moet minder RSZ betalen.


doel?

 • Jongeren gemakkelijker tewerkstellen.Op de website van de RVA (www.rva.be) vind je ook meer uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen.
Keer terug naar menu.

Voor wie?

 • Voor werkzoekenden – 45 jaar die minimum 1 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB
 • Voor werkzoekenden + 45 jaar die minimum 6 maanden ingeschreven zijn bij de VDAB.

Contract?

 • Vast of tijdelijk.

Hoe regelen?

 • Je vraagt je werkkaart aan bij de RVA.

Voordeel werkgever

 • Hoe langer jij werkloos bent, hoe minder RSZ de werkgever moet betalen. De werknemer krijgt een extra premie als je OCMW-steun krijgt.

Doel

 • Langdurig werklozen gemakkelijker tewerkstellen.


Op de website van de RVA (www.rva.be) vind je ook meer uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen.


Keer terug naar menu.

Voor wie?

 • Voor mensen die al lang OCMW-steun krijgen.

Contract?

 • Tijdelijk contract

Waar?

 • Voor een job via het OCMW.

Hoe regelen?

 • De werkzoekende vraagt informatie aan het OCMW.

Doel?

 • Je hebt na dit contract genoeg werkervaring om ander werk te vinden. Je kan ook stempelen omdat je dan voldoende dagen gewerkt hebt.


Op de website van de RVA (www.rva.be) vind je ook meer uitleg over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen.


Keer terug naar menu.

Wat is Maatwerk?

Maatwerk wil werk en ondersteuning bieden aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer, wat in het normaal economisch circuit niet altijd mogelijk is.

Voor wie?

 • Personen met een arbeidshandicap
 • Personen met een psychosociale problemen
 • Uiterst kwetsbare personen die 2 jaar werkloos zijn met begeleidingsnood
Deze personen kunnen tewerkgesteld worden in een maatwerkbedrijf.

Voordelen werknemer

 • Ondersteuning
 • Begeleiding
 • Kans op doorstroom naar het normaal economisch circuit

Voordelen werkgever

 • Loonpremie: een tussenkomst in de loonkost.
 • Begeleidingspremie