Zoeken op de website


Vergroot de website

Het sollicitatiegesprek
 • Wat is een sollicitatiegesprek
 • de voorbereiding
 • Aandachtspunten
 • Mogelijke vragen
 • Oefening
 • Video

Een sollicitatiegesprek is een soort interview waarbij 2 partijen, de werkgever en de sollicitant, nagaan of er eventueel een samenwerking mogelijk is. Het is nodig dat je als werkzoekende zo goed mogelijk geïnformeerd bent over het bedrijf of de zaak waar je solliciteert.

Een sollicitatiegesprek is redelijk voorspelbaar. Hoe meer sollicitaties je meemaakt, hoe beter het telkens gaat. De vragen zijn veelal dezelfde, dus hoe beter je voorbereid bent op vragen, hoe vlotter het gesprek zal verlopen.
Keer terug naar menu.

 

 • We nemen een CV mee naar een sollicitatiegesprek als de werkgever nog niet in het bezit is van ons CV. Een CV dient vaak als leidraad voor een sollicitatiegesprek.

 • We informeren ons vooraf zo goed mogelijk over de juiste bedrijfsactiviteit, het soort werk waarvoor we binnen het bedrijf in aanmerking komen. Eventueel ook over de grootte van het bedrijf en de vooruitzichten voor het bedrijf.

 • We plannen goed onze reisweg. We zorgen ervoor dat we 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig kunnen zijn.Keer terug naar menu.

 • We zorgen ervoor dat we verzorgde kledij aanhebben. We dragen gewone, nette kledij.

 • We zorgen ervoor dat we er fris uitzien. We zorgen ervoor dat we een frisse adem hebben. We zorgen ervoor dat ons haar gekamd is.

 • We geven een hand aan de werkgever bij het binnenkomen en het vertrekken wanneer de werkgever zelf aanstalten maakt om een hand te geven.

 • We zorgen dat we een goede houding hebben bij het binnenkomen: niet slenteren, niet met de handen in de zakken lopen…

 • We gaan zitten wanneer de werkgever ons hiertoe uitnodigt.

 • We zorgen ervoor dat we een goede zithouding hebben: niet onderuit of achterover zitten op onze stoel, niet leunen met de ellebogen op het tafelblad, niet met de handen in de zakken zitten.

 • We zorgen ervoor dat we duidelijk en voldoende luid en beschaafd spreken.

 • We onderhouden oogcontact met onze gesprekspartner. We zitten niet naar buiten of langs onze gesprekspartner heen te kijken.

 • Een beetje zenuwachtigheid kan geen kwaad. We zorgen er ook voor dat we niet overdreven zelfzeker overkomen.Keer terug naar menu.

 1. Vertel eens iets meer over jezelf.

  We beantwoorden deze vraag zo uitgebreid mogelijk. Hoe uitgebreider het antwoord op deze vraag, hoe minder bijkomende vragen we krijgen.
  We geven in zekere zin de informatie die op onze CV voorkomt:

  • Persoonlijke gegevens
  • Studies/bijkomende opleidingen
  • Werkervaring
  • Positieve eigenschappen
  • Bijkomende informatie (bv. vervoermiddel, tewerkstellingsmaatregelen waarvoor we in aanmerking komen, …)

  We geven op het einde van onze voorstelling een verklaring voor onze komst (bv. “Ik kom hier solliciteren omdat ik op zoek ben naar een job als …”)

 2. Waarom komt u bij ons bedrijf solliciteren? Waarom zoekt u werk in onze branche?
 3. Met deze vraag wil de werkgever peilen naar onze motivatie.

  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze vraag te beantwoorden.
  We proberen zo uitgebreid mogelijk te antwoorden.
  We kunnen zeggen:

  • dat we komen solliciteren omdat het werk ons interesseert.
  • dat de job aansluit bij de opleiding die we gevolgd hebben.
  • dat we komen solliciteren omdat we ervaring hebben in dat soort werk, dat we dat werk vroeger al gedaan hebben.
  • dat het een ideale job voor ons lijkt, dat we het liefst van al zo’n werk zouden doen.
  • dat de firma een goede naam heeft, dat we al veel positiefs over de firma gehoord hebben dat er een goede werksfeer is in de firma.


 4. Wat zijn uw sterke punten? Wat zijn uw kwaliteiten als werknemer

  Voor je op deze vraag antwoordt, denk je best eens na over wat de werkgever graag hoort, en welke sterke kanten belangrijk zijn voor deze job. We kunnen verwijzen naar:
  • onze opleiding
  • onze vaardigheden
  • onze werkervaring
  • onze sterke motivatie, onze sterke interesse voor het werk, onze inzet, ons enthousiasme
  • onze specifieke kwaliteiten.
  • Geef ook altijd enkele voorbeelden.

 5. Wat zijn uw zwakke punten?
 6. Let goed op: ons antwoord op deze vraag kan voor de werkgever een reden zijn om ons niet aan te nemen.
  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze vraag te beantwoorden:

  • We kunnen een ‘ongevaarlijk’ zwak punt geven of een zwak punt dat niet onmiddellijk ter zake doet voor de job waarvoor we solliciteren.
  • We kunnen een zwak punt geven, maar dit onmiddellijk een positieve wending geven (bv. “in het begin dat ik dat werk deed, had ik door een gebrek aan ervaring soms wat moeite met het tempo. Door de vele werkervaring die ik sindsdien opgedaan heb, is er op dat vlak nu geen probleem meer.”)

   

 7. Waarom zouden we u moeten aannemen en niet iemand anders?
 8. Hier vermeld je je capaciteiten en je positieve punten. De werkgever wil hier ook horen dat je het werk snel zal aanleren en dat je je vlug aanpast in een nieuwe situatie.

 9. Welke werkervaring hebt u? / Wat voor werk hebt u hiervoor gedaan?
 10. We vermelden in de eerste plaats die werkervaring die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het werk waarvoor we solliciteren. We geven hierbij zoveel mogelijk uitleg.

  Wanneer onze werkervaring niet aansluit bij het werk waarvoor we solliciteren, dan vermelden we die werkervaring. We geven daarbij wel een verklaring waarom we nu voor een ander soort werk aan het solliciteren zijn.

  We verzekeren de werkgever dat het werk ons echt interesseert, dat we echt gemotiveerd zijn om het werk te doen, dat we het werk wel zullen aankunnen als ons een kans gegeven wordt.

 11. Wat moest u juist doen bij uw vorig werk?
 12. We proberen deze vraag zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden. We kunnen hierbij vermelden met welke machines we moesten werken, welke technieken we moesten kennen, in welk ploegenstelsel we moesten werken, met welke softwarepakketten, enz..…

   

 13. Welke opleiding hebt u gevolgd? Welke diploma hebt u?
 14. Onder opleiding wordt begrepen: schoolopleiding, beroepsopleiding bij de VDAB, avondcursus.

  We vermelden in de eerste plaats die opleiding die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de job waarvoor we solliciteren.

  Als onze opleiding geen verband houdt met de job waarvoor we solliciteren, dan geven dit een positieve wending (bv. “Ik heb een opleiding “Houtbewerking” gevolgd maar eigenlijk interesseert die branche mij niet echt. Ik zou liever een job vinden in de tuinbouw. Ik zou liever een job vinden in de tuinbouw. Ik zou liever werken als tuinbouwarbeider dan als houtbewerker.

 15. Waarom is uw vorige tewerkstelling beëindigd? / Hoe komt het dat u niet meer werkt bij uw vorige werkgever?
 16. Volgende redenen van ontslag zijn mogelijk:

  • ontslag wegens reorganisatie;
  • ontslag wegens gebrek aan werk (= ontslag om economische redenen);
  • een tijdelijke tewerkstelling (einde contract);
  • seizoenswerk;
  • interimwerk;
  • faillissement;
  • Ontslag om medische reden of wegens langdurige ziekte. We moeten de werkgever wel duidelijk maken dat we volledig klaar zijn om terug te gaan werken en dat we geen gezondheidsproblemen meer hebben.
  • Zelf ontslag genomen om bij een andere werkgever te gaan werken.

  Wie ontslagen is om dringende redenen, zegt dit beter niet letterlijk. We proberen bv. een uitleg te geven door te verwijzen naar onze familiale/sociale situatie. We verzekeren de werkgever in ieder geval dat er zich geen problemen meer zullen voordoen.

 17. Wat vond uw vorige werkgever van u?
 18. We proberen deze vraag altijd positief te beantwoorden. We vermelden eventueel waarom onze vorige werkgever tevreden over ons was.

  Wanneer we niet weten of eraan twijfelen of onze vorige werkgever tevreden was, kunnen we bv. als volgt antwoorden: “Ik weet niet of hij/zij tevreden was. Ik denk van wel want hij/zij heeft er nooit iets over gezegd tegen mij.”

  We geven zeker geen zware kritiek op onze vorige werkgever.

 19. Hebt u gezondheidsproblemen die u zouden kunnen hinderen bij de uitoefening van uw job? Was u vaak afwezig op uw vorig werk?
 20. Wanneer we geen gezondheidsproblemen hebben of niet vaak afwezig waren op ons vorig werk, dan zeggen we dit zonder aarzelen.

  Wanneer we gezondheidsproblemen hadden, langdurig afwezig geweest zijn of ontslagen werden om medische redenen of wegens langdurige ziekte, dan moeten we de werkgever geruststellen. We moeten hem/haar verzekeren dat er zich zeker geen problemen meer zullen voordoen en dat we volledig fit zijn om te werken.

  Wanneer we een duidelijk merkbaar lichamelijk probleem hebben, dan verzekeren we de werkgever dat dit geen invloed heeft op ons werk en dat we ons verder fit voelen.

  Gezondheidsproblemen die geen invloed hebben op ons werk, moeten niet vermeld worden tijdens een sollicitatiegesprek!

 21. Hebt u kennis van …? Kunt u werken met…? (technische vragen, vragen over vaardigheden en attitudes)
 22. We proberen zo’n vragen altijd positief te beantwoorden. We verwijzen eventueel naar onze opleiding en onze werkervaring.

  Wanneer we een vraag negatief moeten beantwoorden, dan geven we dit onmiddellijk een positieve wending.

  Een paar voorbeelden:

  • “Nee, ik heb nog nooit met die machine gewerkt maar ik leer vlug nieuwe zaken aan. Ik denk dat ik er vlug mee zou kunnen werken als men het mij eens voortoont.”
  • Nee, ik heb nog nooit nachtwerk gedaan maar ik denk dat ik mij vlug zou aanpassen. Ik zie dit zeker haalbaar.


 23. Wat vindt u belangrijk aan een job?
 24. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we het belangrijk vinden:

  • dat we ons werk graag doen;
  • dat we afwisselend werk hebben;
  • dat er een aangename werksfeer is;
  • dat we kunnen samenwerken met anderen, dat we in contact komen met andere mensen;
  • dat we een interessante job hebben.


 25. Hoe zult u hier geraken?
 26. De werkgever wil in de eerste plaats weten of we een eigen wagen hebben. Wanneer we een beroep doen op het openbaar vervoer wil de werkgever weten of we stipt aanwezig kunnen zijn op het werk. We zoeken best vooraf de uurregeling van de bus of trein op  en we verzekeren de werkgever dat we zeker op tijd kunnen zijn.

 27. Hoeveel wilt u verdienen?
 28. We kunnen zeggen:

  • dat we willen betaald worden volgens de wettelijke barema.
  • dat we willen verdienen waar we recht op hebben.

  We vermelden bij voorkeur geen exacte bedragen. Een te hoog of een te laag bedrag vermelden, geeft in beide gevallen geen goede indruk.

  Je kan ook altijd antwoorden met een vraag: “Hoeveel verdient iemand met mijn diploma en ervaring in uw bedrijf?”

 29. Waarom bent u al zo lang werkloos? Hoe komt het dat u al zo lang werkloos bent?
 30. Verschillende verklaringen zijn mogelijk. We kunnen zeggen:

  • dat het moeilijk is om werk te vinden met onze opleiding of door ons gebrek aan opleiding.
  • dat we al veel gesolliciteerd hebben maar dat we de kans nog niet gekregen hebben om ons te bewijzen.
  • dat het moeilijk is om werk te vinden omwille van onze leeftijd.
  • dat we bepekt worden in onze kansen omdat we geen eigen vervoer hebben.
  • dat we een tijdlang geen werk gezocht hebben of niet gewerkt hebben omwille van familiale, sociale of gezondheidsredenen. We geven hierbij eventueel een voorzichtige uitleg.


 31. Wat hebt u zoal gedaan tijdens uw werkloosheidsperiode?
 32. We zeggen in de eerste plaats dat we veel gesolliciteerd hebben. We kunnen ook zeggen dat we ons ingeschreven hebben bij interimkantoren en dat we daar regelmatig langsgeweest zijn.

  Wie om familiale, sociale of gezondheidsredenen nog maar pas opnieuw gestart is met solliciteren, kan dit ook vermelden.

  We kunnen bijvoorbeeld ook zeggen dat we een beroepsopleiding gevolgd hebben en dat we ons verder nuttig bezig gehouden hebben. We kunnen ook vermelden dat we voor de kinderen gezorgd hebben.

   

 33. Waar hebt u de laatste tijd zoal gesolliciteerd? / Hebt u nog andere sollicitaties lopen?
 34. De werkgever wil weten of we momenteel druk op zoek zijn naar werk. Het geeft in ieder geval een gemotiveerde indruk als we kunnen zeggen dat we nog andere sollicitaties lopen hebben.

  Vermeld in ieder geval eerst die sollicitaties en die branches die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteit van de werkgever bij wie je solliciteert. Zo proberen we duidelijk te maken dat die branche of dat soort werk onze eerste keuze is!

 35. Kunt u een blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen?
 36. Wie geen blanco bewijs/getuigschrift van goed gedrag en zeden kan voorleggen, probeert in voorzichtige termen een zekere uitleg te geven (bv. verwijs naar familiale en sociale factoren). We verzekeren de werkgever in ieder geval dat er zich geen problemen meer zullen voordoen in de toekomst.

   

 37. Ben je bereid om overuren te doen?
 38. Beantwoord deze vraag eerlijk. Vraag of dat vaak nodig is. Indien je niet bereid bent, zeg dan dat je in noodgevallen wil bijspringen.

 39. Hebt u zelf nog vragen?
 40. Wanneer de werkgever dit zelf nog niet vermeld heeft, vragen we in ieder geval wanneer we het resultaat van onze sollicitatie zullen weten.

  We stellen geen vragen waardoor we de indruk geven dat we twijfelen of we de job wel zouden aannemen.

  We stellen ook geen vragen over zaken die we eigenlijk zelf moeten weten (bv. de activiteiten van de werkgever).

Anna Wouters is op zoek naar een job. Volg Anna in haar weg naar een job.


Om de video op volledige grootte te bekijken, druk op de vier pijltjes Vier pijltjes rechts onder de videorechts onderaan de video. Om weg te gaan uit volledige modus, klik op ESC links boven je toetsenbord


Telefoneren voor een vacature: een gericht telefoongesprek

Het sollicitatiegesprek