Is de uitspraak waar of niet waar?

Zoek het antwoord in het contract en klik het juiste antwoord aan.


Arbeidsovereenkomst voor arbeiders


Tussen de ondergetekende partijen:


Dekeizer Cleaning Experts, gevestigd te Kortrijk, Turfstraat 15, vertegenwoordigd door Annemie DESMET
en
Mieke Janssens, wonende te Boomseweg 490, 8500 Kortrijk, komen als volgt overeen:Artikel 1: De werkgever werft de werknemer aan in de hoedanigheid van arbeider voor de functie van schoonmaakster in de burelen.

Artikel 2: Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en vangt aan op 22 april 2013.

Artikel 3: Deze arbeidsovereenkomst vangt aan met een proefperiode van 7 kalenderdagen. Na deze periode zullen beide partijen bekijken of de werknemer in dienst blijft.

Artikel 4: De plaats van tewerkstelling is Turfstraat 15, 8500 Kortrijk.

Artikel 5: De werknemer werkt gemiddeld 20 uur per week, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Artikel 6: Het brutoloon is vastgelegd op € 12,68 per uur. De werknemer verklaart zich hiermee akkoord met een uitbetaling van zijn loon per overschrijving op het IBAN-rekeningnummer: BE08 7356 1456 2489. De volledige betaling zal doorgaan vóór de vijfde van elke maand.

Artikel 7: In geval van afwezigheid door arbeidsongeschiktheid zal de werknemer de werkgever telefonisch op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. Binnen de twee werkdagen zal de werknemer de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen als bewijs van zijn arbeidsongeschiktheid.

Artikel 8: De opzeg wordt schriftelijk overgemaakt aan de werkgever. De opzeggingstermijn voor de werknemer bedraagt 7 kalenderdagen.Overeengekomen te Kortrijk, in 2 exemplaren op 19 april 2013.


Handtekening van de werkgeverHandtekening van de werknemer
 
Keer hier terug naar 'Het arbeidscontract'.