Zoeken op de website


Vergroot de website
Leer werken met computer en internet

Werken met het toetsenbord

Het forum
De digidokter
 • Hoe ziet het
  toetsenbord eruit?
 • Hoe gebruik je
  het toetsenbord?
 • Meerdere
  tekens
 • Een foud/t verbeteren
 • Oefeningen


Toetsenbordindeling
Toetsenbordindeling

Op een toetsenbord of het klavier van een computer zien we vier soorten toetsen:

 1. De functietoetsen
 2. De functietoetsen vind je op de bovenste rij. Het zijn de toetsen F1 tot F12. De rol van de toets hangt af van het programma dat je gebruikt. F1 bijvoorbeeld is in de meeste programma’s de Help-toets.

 3. Het alfanumeriek toetsenbord
 4. Deze toetsen hebben letters, cijfers, leestekens en een aantal specifieke computertoetsen.

 5. De  besturingstoetsen
 6. Deze toetsen kan je gebruiken om te navigeren in een programma. Deze toetsen vervangen de muis.

 7. Het numeriek toetsenbord
 8. Het numeriek toetsenbord is een cijferblok.Keer terug naar menu.


Hier vind je een kort overzicht van de belangrijkste toetsen.

De toetsen op het toetsenbord

De toetsen op het toetsenbord.

 1. Spatiebalk – een blanco karakter invoegen
 2. Shift – hoofdletters typen of tekens die boven staan op een toets
 3. Shift Lock/Caps Lock – volledige tekst in hoofdletters typen
 4. Enter – een regel afsluiten. De Enter wordt ook vaak gebruikt als ‘OK’-toets
 5. Delete/Del – een volgend teken wissen
 6. Backspace – een vorig teken wissen
 7. Alt Gr – een teken typen die rechtsonder op de toets staat.
 8. Control/Ctrl – voert een bepaalde functie uit in combinatie met een andere toets
 9. Num Lock - aan/uit-knop voor het numeriek toetsenbord


Keer terug naar menu.

Toets met meerdere tekens
Toets met meerdere tekens
 • Toets met 1 teken:
 • Het teken verschijnt door op de toets te drukken.

 • Toets met 2 tekens:
 • Het onderste teken verschijnt door op de toets te drukken.

  Het bovenste teken verschijnt door op de shift-toets te drukken, samen met de gekozen toets.

 • Toets met 3 tekens:
 • Het onderste teken links verschijnt door op de toets te drukken.

  Het bovenste teken verschijnt door op de shift-toets ñ  te drukken, samen met de gekozen toets.

  Het onderste teken rechts verschijnt door op de Alt-Gr-toets te drukken, samen met de gekozen toets.
Keer terug naar menu.


backspace / delete

Een fout verbeteren kan je op twee manieren doen:

 • Manier 1: Je cursorstreepje ( | ) staat achter de fout.
 • Om het vorig teken weg te doen, gebruik je de backspace ß
  De letter(s) verdwijnt/en en je kan terug verder typen.

 • Manier 2: Je cursorstreepje ( | ) staat voor de fout
 • Om het volgende teken weg te doen, gebruik je de Delete/Del-toets.
  Je kan terug verder typen.


Keer terug naar menu.